Usenet Flat Ultimate Actie
Usenet Flat 50Mbit Actie
Usenet Block 6000GB Actie

Service voorwaarden

Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door. Door aan te melden bij Bulknews, stemt u ermee in zich te houden aan de volgende voorwaarden en aan ons Beleid voor acceptabel gebruik.


Privacy en beveiliging

Computerbeveiliging en -privacy zijn ingewikkelde kwesties en het is belangrijk dat u het volgende begrijpt:

  • We werken samen met de politie en met andere systeembeheerders tijdens legitieme onderzoeken van verdachte activiteiten.
  • Opzettelijke schending van de privacy van andere gebruikers, hetzij op ons systeem of op een andere site, leidt tot ogenblikkelijke beindiging van uw account en wellicht ook tot strafrechterlijke vervolging of andere straffen.
  • Zonder toestemming van de klant of gerechtelijk bevel zullen we de inhoud van persoonlijke bestanden niet opzettelijk openbaren.


Schending van copyright en hacking

Het is aan u de juridische status te bepalen van alle intellectuele eigendommen die u via ons systeem gebruikt of dupliceert. Soms rust er copyright op materiaal dat beschikbaar is via het netwerk en soms wordt materiaal gedistribueerd als schending van de wet op het auteursrecht. Wij kunnen de informatie die door ons systeem stroomt of in ons systeem is opgeslagen niet bekijken.
U stemt ermee in de wet op het auteursrecht niet te schenden door werken waarop copyright rust via ons systeem te verzenden of door deze werken te laten verzenden of opslaan zonder toestemming van degene die het copyright bezit. Als zonder toestemming van de houder materiaal wordt gepost waarop copyright rust, kan dit ertoe leiden dat de posting wordt opgeschort en uw account wordt beëindigd.
We beschouwen het uitwisselen van informatie over beveiligingsmechanismes als beveiligde inhoud. Het verzenden van toegangscodes, creditcardnummers en vergelijkbare informatie is echter een misdaad die wij bijzonder serieus nemen. We verwachten dat u de rechten en de privacy van alle gebruikers respecteert en dat u uw account alleen voor wetmatige doeleinden gebruikt.


Controversieel en expliciet materiaal

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid op ons nemen voor de inhoud van uw communicatie via Bulknews. Internet en Usenet zijn grote gemeenschappen die censuur als een zware misdaad beschouwen. Tijdens het gebruik van onze service hebt u toegang tot en zult u wellicht een keer worden blootgesteld aan materialen die u als beledigend opvat. We doelen hier op seksueel expliciete tekst en (gecodeerde) afbeeldingen, debatten tussen voor- en tegenstanders van bepaalde godsdiensten, twijfelachtige politieke standpunten en haatdragende uitspraken. Bulknews doet expliciet afstand van aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit blootstelling aan dergelijk materiaal.


Gebruik van de account

Individuele Bulknews-accounts worden aangeboden als persoonlijke accounts voor één gebruiker. Dit betekent dat alleen de eigenaar van de account toestemming heeft om de desbetreffende account te gebruiken. Het is niet toegestaan een account te delen, dit kan reden zijn voor het beëindigen van de account. De eigenaar van de account accepteert volledige verantwoordelijkheid voor alle gebruik van deze account. Als de eigenaar van een account andere gebruikers toegang geeft tot zijn of haar account, zal Bulknews toch de eigenaar verantwoordelijk houden voor alle gevallen van ongeschikte of lasterlijke postings via deze account.


Facturering en betaling

De kosten voor voortdurende services worden vooraf in rekening gebracht. Iedere (maandelijkse) factuur wordt gegenereerd vlak na uw betaling. Deze kunt u bezichtigen in het klantensysteem van Bulknews.
Het klantensysteem bevindt zich op http://www.bulknews.eu/member


Het meten en factureren van downloads

Downloads worden gemeten in bytes op het moment dat de artikelen onze servers verlaten en downloads worden opgenomen en in rekening gebracht voor de huidige periode op het moment dat u de sessie beëindigt. Wanneer de downloadlimiet van uw account is bereikt, wordt alle toegang volledig opgeschort totdat de account wordt ge-upgrade/verlengt .
Als je in het midden van een download bent wanneer je de download limiet bereikt, kan Bulknews, al dan niet (beslist door Bulknews), beslissen om de download te voltooien.


Kennisgevingen aan gebruikers

Wanneer u uw downloadlimiet nadert of hebt bereikt, wordt er wellicht een e-mail gestuurd naar het adres dat we van u hebben. U kunt de status van uw downloads (alleen bij block accounts) ook controleren via het online klantensysteem http://www.bulknews.eu/member


Factuurmelding

U kunt uw facturen alleen bekijken via het online klantensysteem.


Betaling

Bulknews accepteert zowel online als offline betalingen. De service wordt hervat wanneer de betaling is ontvangen.


Annulering

Bij Bulknews hoeft u niet op te zeggen, u betaald bij ons altijd vooraf. Dus wanneer u niet betaald zal het account ook niet vernieuwd worden.


Restitutie

Onder geen enkele omstandigheden hebt u recht op restitutie van betalingen. Restitutie wordt niet in overweging genomen voor accounts die worden verwijderd vanwege schending van onze servicevoorwaarden of ons Beleid voor acceptabel gebruik.


Dubbele accounts

Voor het creëren van meerdere accounts dient het volledige bedrag te worden betaald voor iedere account die u aanmaakt. Annulerings- en restitutievoorzieningen gelden voor iedere account, ongeacht eventuele andere accounts die u bij Bulknews hebt.


Geldig e-mailadres

Alle ondersteuning en klantenservice wordt door Bulknews per e-mail aangeboden. Een geldig e-mailadres is dus een vereiste voor het aanvragen van de Bulknews-service, aangezien uw accountinformatie per e-mail naar het door u opgegeven adres wordt verzonden. U dient ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw e-mailadres. U gebruikt hiervoor de bijwerkfunctie in het configuratiescherm. Bulknews stuurt zo nu en dan een e-mailbericht naar dit adres met betrekking tot de status van uw account en wijzigingen in de service die wellicht op u van toepassing zijn.


Trial account en Geldig Mobiele Telefoonnummer

Bij Bulknews heeft u gelegenheid om de dienst gratis te test. Bulknews biedt een gratis trial account/test account aan voor maximaal 7 dagen (of door de maximim van 10GB te bereiken). De snelheid van het trial account heeft een limiet van 120MBit. De Bulknews trail account mag slechts eenmaal per gebruiker gebruikt worden. Bij het aanmelden/aanvragen van dit trial account moet een geldig persoonlijk mobiele nummer opgeven (van een simkaart die in een fysiek mobiele toestel zit), zodat er een verificatie sms uitgestuurd kan worden door Bulknews naar dit toestel en de gebruiker de inhoud van het smsbericht kan invoeren op de website ter verificatie voor de gratis trial account. Wij gebruiken uw mobiele telefoonnummer slechts voor de verificatie of om informatie te sturen omtrent uw trial account of later betaalde account. U dient ons altijd te voorzien van het juiste en correcte mobiele telefoonnummer, ook als deze gewijzigt is. Deze verificatie is om te controleren of er 1 gebruiker ook daadwerkelijk 1 trial account aanvraagt. De gebruiker (eigenaar van het aangevraagde Bulknews trial account)mag de persoonlijke trial account niet delen met anderen, een gebruiker mag slechts eenmalig een trial account aanvragen. Bij misbruik of het aanvragen van meerdere trial accounts of het beschadigen van het systeem direct of indirect via deze website of het Usenet systeem zijn de basis voor het ondernemen van gerechtelijke stappen. Uw account wordt eerst per direct geannuleerd.

Unlimited Account

De unlimited account van Bulknews mag niet gebruikt worden voor commerciele doeleinde en is het gebruik van een constante en/of speciale/toegewijde connectie. Het is uitsluitend aan Bulknews discretie wat onredelijk of commercieel gebruik vormt en om passende maatregelen vast te stellen.

Traffic & FUP

Wanneer u een Flat account heeft mag u met dit Bulknews account gebruiken zoals boven omschreven. Wanneer uw verbruik vaak boven het gemiddelde is kunnen wij uw account deactiveren of een andere passend maatregel treffen. Het is uitsluitend aan Bulknews discretie wat onredelijk gebruik vormt en om passende maatregelen vast te stellen.

Beëindiging van de service

Bulknews behoudt zich het recht voor de service op ieder gewenst moment om een willekeurige reden en voor willekeurige personen op te schorten, te beëindigen of te weigeren.
Bulknews behoudt zich het recht voor al onze beleidsregels of servicevoorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien, aan te vullen of te herroepen.

Wanneer u zich aanmeldt bij uw account, stemt u in met onze Algemene voorwaarden en ons Beleid voor acceptabel gebruik.

Bulknews, de Usenet provider voor iedereen!

Start gratis Trial